"Endarkenment" van Rowan Slob

De combinary van Rowan Slob:
“Deze kunstwerken doen mij denken aan de gevoelens bij depressie; woede en zelfhaat, eenzaamheid en chaotish verdriet. ik denk dat de kunstenaars deze gevoelens ook wouden laten zien. ik koos deze omdat ze me aanspraken (omdat ik zelf ook deze gevoelens heb gehad). ik heb ze ook gekozen omdat ze sterke gevoelens willen uiten en dat ga ik ook doen in mijn werkstuk.”