"(geen titel)" van Jiao Ling Appels

De combinary van Jiao Ling Appels:
“Ik vind ‘meerstemmigheid’ een geheel van individuele dingen. Als je het letterlijk neemt, vind ik dat het betekent dat iets méér stemmen heeft ofwel dominant is ten opzichte van het andere. De werken van het Van Abbe inspireerden mij om met verschillende kleuren verschillende culturen te laten zien.
De door mij gekozen kunstwerken van Broodthaers en Alptekin laten beide meer- en minderstemmigheid zien door kleurgebruik. Het werk van Byars bestaat uit meerdere werken. ”