"(geen titel)" van Jonas Hakkens

De combinary van Jonas Hakkens:
“Strikt genomen is meerstemmigheid een term die gebruikt wordt in de muziek. Men gebruikt het woord om muziekstukken aan te duiden waarin meerdere stemmen worden gebruikt. Echter is dit niet waar ik naar verwijs natuurlijk. Buiten deze betekenis is het eerste waar ik aan dacht bij meerstemmigheid een meerstemmigheid van functie en mening. Deze twee heb ik geprobeerd te combineren tot één werk.
In mijn werk staan de dieren symbool voor de maatschappij. Ieder spiertje, ieder bot en ieder orgaan heeft zo zijn functie binnen het organisme als geheel, net als iedere groep in de maatschappij zijn eigen rol en functie heeft. Sommige groepen zijn groter of krachtiger dan andere, maar ze zijn elk van belang. Soms heeft de ene groep het voor het zeggen, en soms de andere, net als de spieren in ons lichaam.
Daarnaast zijn de beide dieren natuurlijk in conflict, ondanks hun vele overeenkomsten. Dit is een metafoor voor de vele strijden die we binnen de maatschappij en tussen maatschappijen zien. Denk bijvoorbeeld aan oorlog, maar ook politieke geschillen. Ondanks deze verschillen in de strijd in onze maatschappij zoekt ieder mens uiteindelijk naar hetzelfde.
Dan is er nog de tekst. Deze is geschreven in een niet bestaande taal met veel niet bestaande symbolen en enkele wat bekendere tekens. Wat dit precies betekent is voor eigen interpretatie bedoeld. Net als ieder persoon de wereld op zijn manier interpreteert kan ieder ook de woorden in mijn werk, en dus de betekenis op zijn eigen manier interpreteren.

Vooral het werk rechts heeft mij aangesproken. Maar ook de andere werken hebben mij geïnspireerd bij de uitwerking van mijn eigen werk.”