"(geen titel)" van Anne Barnasconi

De combinary van Anne Barnasconi:
“Zodra ik hoorde dat het onderwerp meerstemmigheid was, dacht ik meteen aan meerstemmigheid in de samenleving. Daarbij dacht ik bijvoorbeeld aan vrijheid van meningsuiting, de pers en sociale media. Kortom; je eigen stem en je eigen mening laten horen. Dit wil ik graag terug laten komen in mijn kunstwerk.
De drie kunstwerken hebben mij geïnspireerd vanwege verschillende redenen. Zo vind ik het oog voor detail in de landkaart erg mooi, en de foto van het meisje en het kunstwerk over global warming vind ik heel erg aansluiten bij de onderwerpen samenleving en mensen. Deze onderwerpen vormen als het ware de basis van mijn interpretatie van meerstemmigheid.