"(geen titel)" van Eefje Gemei

De combinary van Eefje Gemei:
“Meerstemmigheid kan overal gevonden worden. Doordat iedereen wel iets heeft meegemaakt, draagt men zowel positieve emoties mee als negatieve. Het doet mij ook denken aan de verschillende culturen, identiteiten en verhalen op aarde. Meerstemmigheid is voor mij zowel zichtbaar in pluriformiteit als in het streven naar eenheid. Dit gaat vaak samen. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar In het streven van de mens naar politieke eenheid of geloofseenheid, wat juist weer conflicten voortbrengt die zorgen voor chaos en wanorde.
Met mijn eigen kunstwerk wil ik de eenheid laten zien tussen techniek en onze wereld. Tegenwoordig is techniek erg vanzelfsprekend en kunnen we er niet meer aan ontkomen. De wereld wordt als het ware gedragen door technologie. De technologie schijnt een licht op de aarde en zorgt ervoor dat de mens evolueert. In mijn kunstwerk is de samenhang tussen techniek en de mens erg belangrijk. Het streven van de mens naar ontwikkeling in technologie brengt naast samenhang ook chaos met zich mee. Het zorgt voor meerstemmigheid in de maatschappij. De ene groepering heeft het idee dat de technologie een te grote invloed heeft op het bestaan van de mens terwijl de andere groepering juist vindt dat modernisering door middel van techniek cruciaal is voor de mens. Deze verschillende perspectieven wil ik duidelijk maken in het kunstwerk. Het kunstwerk is interactief zodat de mensen zelf een aanpassing kunnen doen waardoor een van de twee perspectieven tot uiting komt .
Om meerstemmigheid nog duidelijker naar voren te laten komen is het kunstwerk van verschillende gerecyclede technische onderdelen gemaakt, die samen de wereld “overmeesteren” of juist “ondersteunen”. Dit is afhankelijk van de eigen zienswijze.
De kunstwerken hebben me erg geïnspireerd en geholpen met het bedenken van een eigen werk. Het kunstwerk van de liggende vrouw heeft mij duidelijk gemaakt dat met simpele vormgeving een boodschap erg duidelijk overkomt. Het schilderij van het reuzenrad heeft mij geleerd dat door het combineren van verschillende illustraties en onderdelen het publiek zelf kan nadenken over de boodschap van het kunstwerk en men zelf kan bedenken wat de kunstenaar duidelijk wil maken. Door dit te doen wordt het kunstwerk persoonlijker, omdat het publiek zelf kan bedenken wat het kunstwerk voor hun als individu betekent. Het kunstwerk met de technische constructie heeft de grootste invloed gehad op mijn werk. Door het gebruiken van wielen en raderen laten ze zien dat deze onderdelen hergebruikt kunnen worden en daarmee tegelijk een nieuwe functie kunnen hebben.”