"Ignorance" van Luuk Hoffmans

De combinary van Luuk Hoffmans:
“Het is al lang bekent dat global warming veroorzaakt wordt door de mens en dat dit de aarde kapot maakt. Velen zijn erg geschokt, maar bijna niemand doet er ook echt iets aan. We vermoorden de aarde en dit weten we. Onze toekomst is niet heel erg helder en dat veroorzaakt angst. Hoe schrikwekkend de toekomst ook is we gaan gewoon lekker door met de aarde te vernietigen.
Dit was de inspiratie voor mijn kunstwerk. Het mensfiguur staat symbool voor de mensheid die de aarde langzaam vermoord. Hij is geschokt van zichzelf dat hij dit doet, maar toch stopt hij niet.
Het eerste kunstwerk van de Combinary gaf mij de inspiratie om een lus te gebruiken als het moordwapen van mijn mensfiguur. Het tweede kunstwerk gaf me het idee om het hoofd als een wereldbol af te beelden. Het laatste kunstwerk doet me denken aan chaos, paniek en pijn, wat ik wil overbrengen met mijn kunstwerk.”