"Unity" van Lindsey Soetodrono

De combinary van Lindsey Soetodrono:
“In mijn kunstwerk ‘Unity’ dans ik op basis van monologen. Deze gaan over de belevenissen van mensen met verschillende achtergronden, vooral om de struggles van deze mensen, maar ook om de positieve ervaringen.
Mijn frustratie is dat mensen steeds weer vooroordelen hebben over de dingen die “nieuw” of “anders” zijn in de wereld. De onderwerpen die (nog steeds) als anders worden beschouwd zijn: etniciteit, religie, gender en seksualiteit.
Bij etniciteit zijn er nog steeds gevallen waarbij gekleurde mensen dingen wordt verweten. Bij religie staat er in mijn stuk vooral de Islam centraal. Na 9/11 wordt de Islam gezien als een religie die terrorisme toestaat, terwijl dat niet zo is. Bij gender en seksualiteit gaat het meer om het taboe. De meeste mensen denken vanuit de norm: gender is man en vrouw, seksualiteit/seksuele oriëntatie is heteroseksueel. Alles wat daarbuiten valt, wordt gezien als anders of niet goed. Mensen die buiten de norm vallen worden gediscrimineerd, gepest, misbruikt en soms ook wel vermoord. Al die dingen gebeuren bij deze thema’s.
Mijn boodschap is dat je geen verwachtingen moet hebben en dingen moet laten zijn voor wat ze zijn, want soms kan je daar helemaal geen verandering in maken. Ik wil met mijn stuk benadrukken dat iedereen verschillend is en dat je gewoon jezelf moet zijn.”